เจ้าของคู่มือ - คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานฟรี - คู่มือการใช้งานฟรี - คู่มือการใช้งานฟรี
คู่มือการใช้งาน ทีวี
คู่มือการใช้งาน กล้องถ่ายรูป
คู่มือการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้า‎
คู่มือการใช้งาน เครื่องเล่น เครื่องบันทึก
คู่มือการใช้งาน กล้องถ่ายวิดีโอ
คู่มือการใช้งาน คอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งาน ระบบเสียง
คู่มือการใช้งาน โทรศัพท์
คู่มือการใช้งาน เกม
คู่มือการใช้งาน บ้าน
คู่มือการใช้งาน รถยนต์ รถจักยานยนต์
คู่มือการใช้งาน เครื่องมือ
คู่มือการใช้งาน เล็กเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ manual-th.comhttp://www.manual-th.com เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคอนเซ็ปต์ LOV กับเมืองหลวงของ€ 1500, มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 103 bis rue d'Amboile - 94430 Chennevières Sur Marne, จดทะเบียนกับ RCS ครีเทลภายใต้จำนวน 509 046 967 (ในที่นี้ "LOV Concept") E-Mail: contact@lovconcept.fr ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่กำลังอ่านหรือดาวน์โหลดหรือโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าเยี่ยมชมไม่ได้ประกาศของคุณจะต้องยอมรับ สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวโดยไม่มีการดัดแปลง (ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของการทำสัญญาระหว่างคุณและ Lovconcept) และตอบสนองทุกการทางกฎหมายที่แท้จริง ผู้ใช้เป็นเพียงความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินจากภาษีหรือเครือข่ายโทรศัพท์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์

ผลงานที่นำเสนอบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของผู้เขียนของพวกเขาที่ยอมรับสิทธิของการแสดงบนเว็บไซต์นี้ให้กับ บริษัท Lovconcept ดังนั้นการทำสำเนาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นการละเมิดสิทธิทำนองคลองธรรมโดยสิ่งของ L.335-2 et seq จากรหัสของทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่งานที่นำเสนอบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, Lovconcept ตกลงที่จะถอนตัวออกจากเว็บไซต์ทันทีทำงานในคำถามถ้าท้าทายอยู่ บุคคลที่สามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์ในการทำงานในคำถามใด ๆ ที่จะต้องให้ Lovconcept กับแอพลิเคชันของพวกเขาสำหรับการถอนการทำงานเอกสารทั้งหมดและ / หรือเหตุผล attesting ไปทางขวาของเขาในการทำงาน ยกเว้นผลงานที่กล่าวถึงข้างต้นทรัพย์สินของผู้เขียนโครงสร้างทั่วไปเช่นเดียวกับซอฟแวร์, ข้อความ, ภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ทราบวิธีการและทุกองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วยไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Lovconcept การทำสำเนาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยทางใดก็ตามเอกสารนี้โดยไม่รับอนุญาตจาก Lovconcept เป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นการละเมิดสิทธิทำนองคลองธรรมโดยสิ่งของ L.335-2 et seq จากรหัสของทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมาย Lovconcept และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเป็นทรัพย์สินของ Lovconcept และ / หรือคู่ค้าหรือเครื่องหมายการค้าของตน การทำสำเนาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของแบรนด์เหล่านี้หรือโลโก้เหล่านี้ทำโดยไม่รับอนุญาตจาก Lovconcept เป็นสิ่งต้องห้ามที่กำหนดไว้ในบทความ L.713-2 และ L.713-3 แห่งประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Lovconcept แก่คุณขวา nonexclusive ที่จะใช้เนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ได้รับอนุญาต จำกัด การใช้เนื้อหาของไซต์ (สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น) จะเชื่อมโยงเฉพาะเพื่อความต้องการที่จะรู้จักเคารพและคุ้มครองรายการที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ สิทธิในการป้องกันอื่น ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปยังที่อยู่ e-mail, URL หรือตัวระบุส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่กำหนดให้ได้รับบริการที่พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้หรือว่าจะได้รับการคัดเลือก ผู้ใช้สิทธิที่ จำกัด เกี่ยวกับการใช้ตัวระบุเช่น / ที่อยู่บังคับยังคงใช้ระยะเวลาในการลงทะเบียนบัญชี / ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หาก Lovconcept ยุติความถูกต้องของเวลาด้วยเหตุผลใด ๆ , Lovconcept มีอิสระที่จะใช้บัตรประจำตัวใด ๆ / ที่อยู่ได้ด้วยตนเองหรือส่งไปยังผู้ใช้คนอื่น

ความรับผิดชอบ

Lovconcept ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ Lovconcept ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่มีความรับผิดที่เกิดขึ้นถูก Lovconcept ยังไม่รับผิดชอบใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม, ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่บางส่วนของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ใด ๆ Lovconcept ทำนอกจากนี้ยังมีการควบคุมมากกว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอ้างถึงโดยเชื่อมโยงหลายมิติและดังนั้นจึงไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ในเรื่องนี้ ทั้ง Lovconcept หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตการจัดหาการออกแบบหรือการบำรุงรักษาทั้งหมดหรือบางส่วนของงานนำเสนอ Internet นี้หรือหน้าหรืองานนำเสนอที่เชื่อมโยงกับเราเองจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง ทั้งความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม, ความเสียหายหรือความผิดหรือที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่การเข้าถึงการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้งานนำเสนออินเทอร์เน็ตของ Lovconcept หรืองานนำเสนอที่พวกเขา มีการเชื่อมโยง

การป้องกันข้อมูล

ในระหว่างการเรียกดูของคุณคุณอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (พระราชบัญญัติฉบับที่ 78-17 จาก 8 6 มกราคม 1978), คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงแก้ไขและลบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ คุณสามารถออกกำลังกายได้โดยแจ้งให้เราทราบทางอีเมล์ที่ contact@lovconcept.fr คุกกี้จะถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ หลังไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าชมและหรือจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ เราได้ร่วมมือกับ ValueClick ที่จะให้มีการโฆษณาและ / หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณไปยังเว็บไซต์ของเราที่ ValueClick อาจใช้คุกกี้หรือ 'WebBeacons' อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวมข้อมูลการเดินเรือ แต่ในกรณีที่ไม่มี คุณจะระบุตัวบุคคลในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณไปยังเว็บไซต์นี้ แต่เพื่อช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่สัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยการนำทางของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และวิธีการที่ใช้โดยการโฆษณาพฤติกรรม (การโฆษณาเชิงพฤติกรรม) หรือปฏิเสธ (OptOut) ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อมาเยือนโปรด (https://admin.valueclickmedia.com/optout/index.html)

กฎหมายที่ใช้บังคับ - สังกัด

เหล่านี้เงื่อนไขทั่วไปมีการปกครองโดยกฎหมายฝรั่งเศส ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความถูกต้องตีความหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติใดให้ยื่นต่อศาลมีอำนาจของครีเทลCopyright © manual-th.com สงวนลิขสิทธิ์.

Sitemap


คู่มือผู้ใช้งาน โทรทัศน์, ทีวีพลาสม่า, แอลซีดีทีวี :
คู่มือผู้ใช้งาน โทรทัศน์, ทีวีพลาสม่า, แอลซีดีทีวี

คู่มือผู้ใช้งาน กล้องดิจิตอล, กล้องแบบสะท้อน, กล้องดิจิตอล :
คู่มือผู้ใช้งาน กล้องดิจิตอล, กล้องแบบสะท้อน, กล้องดิจิตอล

คู่มือผู้ใช้งานกล้องวีดีโอดิจิตอล, กล้องวิดีโอ HD, กล้องวิดีโอฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ :
คู่มือผู้ใช้งานกล้องวีดีโอดิจิตอล, กล้องวิดีโอ HD, กล้องวิดีโอฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

คู่มือผู้ใช้งาน ระบบเครื่องเสียง, ระบบสเตอริโอ, ระบบโฮมเธียเตอร์ :
คู่มือผู้ใช้งาน ระบบเครื่องเสียง, ระบบสเตอริโอ, ระบบโฮมเธียเตอร์

คู่มือผู้ใช้งาน รถยนต์, และรถจักรยานยนต์, ATV :
คู่มือผู้ใช้งาน รถยนต์, และรถจักรยานยนต์, ATV

คู่มือผู้ใช้งาน แล็ปท็อป, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ :
คู่มือผู้ใช้งาน แล็ปท็อป, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องมือ, การฝึกซ้อม, lawnmowers :
คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องมือ, การฝึกซ้อม, lawnmowers

คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน, เตาอบไมโครเวฟ :
คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน, เตาอบไมโครเวฟ

คู่มือผู้ใช้งาน เกมกระดาน, วีดีโอเกมส์, เกม :
คู่มือผู้ใช้งาน เกมกระดาน, วีดีโอเกมส์, เกม

คู่มือผู้ใช้งาน บ้าน, Domotics, การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ :
คู่มือผู้ใช้งาน บ้าน, Domotics, การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

คู่มือผู้ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ, มาร์ทโฟน, อุปกรณ์โทรศัพท์ :
คู่มือผู้ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ, มาร์ทโฟน, อุปกรณ์โทรศัพท์

คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องเล่นดีวีดี, ผู้เล่น Blu Ray, บันทึก :
คู่มือผู้ใช้งาน เครื่องเล่นดีวีดี, ผู้เล่น Blu Ray, บันทึก